• ساده، قدرتمند و امن
    در کمتر از ۱ دقیقه پلتفرم وفاداری مشتریان خودت رو راه اندازی کن.
    همین حالا شروع کن!

مورد اعتماد بیش از ۱۰۰ مجموعه.

تعرفه های لِمون

ماهانه
سالانه

لیمو ترش

۹۹هزار تومانماهانه
۹۹۹هزار تومان سالانه
نشان وفاداری
ثبت مشتری
ثبت حضور
پیام خوش آمد گویی
یادآوری سررسید یا نوبت بعدی
اپراتور
منشی
اپ منشی
اپ مشتری
سیستم معرف
گزارش گیری
مدیریت حرفه ای اعتبارات

لیمو صادراتی

۲۴۹هزار تومان ماهانه
۲,۴۹۹هزار تومان سالانه
نشان وفاداری
ثبت مشتری
ثبت حضور
پیام خوش آمد گویی
یادآوری سررسید یا نوبت بعدی
اپراتور
منشی
اپ منشی
اپ مشتری
سیستم معرف
گزارش گیری
مدیریت حرفه ای اعتبارات

درخواست مشاوره

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را برای ما بگذارید.

نگران اطلاعات خود نباشید
لِمون اسپم نمیکنه